PINNACLE sp. z o.o.
ul. Pod Lipami 35
72-006 Mierzyn k. Szczecina
 
tel.   +48 91 432 91 40
     
fax   +48 91 432 91 41

e-mail: kontakt@pinnacle.pl

 

Drukarnia fleksograficzna - Ścieki farb flekso 

TFP Kórnik 

Jako rozwiązanie technologiczne dla firmy TFP , rekomendowaliśmy zastosowanie urządzeń SPLIT-O-MAT SOM 3200Ÿ o wydajności do 20m³, jako centralnego urządzenia podczyszczającego ścieki  farb flexo i kuchni kleju.  Zastosowaliśmy jednoczesne buforowanie ścieków w zbiorniku buforowym z mieszadłem o pojemności 15 m³, po którym ścieki podawane są na reaktor urządzenia. Ścieki po oczyszczaniu buforowane są w zbiorniku filtratu, skąd istnieje możliwość ich ponowne go użycia w kuchni kleju lub do procesów ponownego płukania maszyn drukarskich powstający w procesie oczyszczania ścieków szlam, podawany jest do zbiornika sedymentacyjnego skąd właściwie skondycjonowany trafia na komorową prasę filtracyjną minimalizując tym samym powstający odpad. 

Instalacja charakteryzuje się: 

  • kompaktową budową, 
  • możliwością jednoczesnego oczyszczania ścieków klejowych i popłuczyn z farb flexo
  • Minimalizacja powstających odpadów stałych
  • wysoką sprawnością i elastycznością prowadzonego procesu oczyszczania ścieków
  • wysoką redukcja parametru Chzt 
  • odbarwieniem ścieków.

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeDigitalizacja oczyszczalni Chemikalia procesoweO PINNACLEGaleriaKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźMONDI MszczonówDS SMITH BełchatówSCHUMACHER WrocławNETBOXTORPOL DS SMITH Kielce MONDI SIMET


drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, oczyszczanie ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,