PINNACLE sp. z o.o.
ul. Pod Lipami 35
72-006 Mierzyn k. Szczecina
 
tel.   +48 91 432 91 40
     
fax   +48 91 432 91 41

e-mail: kontakt@pinnacle.pl

 

Ścieki farb flekso - Drukarnia fleksograficzna  

DS SMITH Bełchatów

 

Dla nowo budowanego zakładu DS SMITH Bełchatów, który specjalizować się będzie w produkcji tektury falistej i wysokiej jakości drukowanych pudeł, realizujemy wysoko zaawansowany system oczyszczania ścieków z kuchni kleju i farb flekso SPLIT-O-MAT SOM 6000. 

 

Dostawa sytemu przewidziana jest na koniec i kwartału 2022 roku.

 

Podczas produkcji w Bełchatowie, będą powstawały ścieki, które przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, muszą zostać doprowadzone do wymaganych parametrów zrzutu. W tym celu rekomendowaliśmy zastosowanie urządzenia SPLIT-O-MAT SOM 6000.

 

Urządzenie SPLIT-O-MAT SOM 6000 działa na zasadzie fizyko-chemicznego strącania zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Ścieki po przejściu przez filtr wstępny i oddzieleniu zanieczyszczeń stałych trafiają do zbiornika buforowego. Tu wyrównywane będą wahania dopływu i składu ścieków. Proces podczyszczania zachodził bedzie w reaktorze urządzenia, gdzie przy udziale właściwie dobranych podczas testów labolatoryjnych chemikalii procesowych, zanieczyszczenia są wytrącane i tworzą osad. 

 

W następnym kroku procesu, w zbiorniku sedymentacyjnym, zachodzić będzie sedymentacja osadu, a faza klarowna pompowana będzie na filtr taśmowy celem oddzielenia mniejszych cząstek osadu. 

 

Powstały osad odwadniany będzie na komorowej prasie filtracyjej dzięki czemu jego ilość jest zminimalizowana. Dzięki modułowej budowie urządzenie zajmować będzie niewielką przestrzeń. 

 

System SPIT-O-MAT SOM 6000 jest wyposażony w aplkację WATER EXPERT do monitorowania i kontroli wszystkich kluczowych parametrów procesu oczyszczania ścieków. 

 

 

Dane technologiczne  : SPLIT-O-MAT SOM 6000 + Water Expert

Wydajność  :  30 m3/d 

 

 

Parametry  dopływu : Chzt 12.000 mg/l

 

Stopień redukcji : 85 %

 

 

 

zdjecia_opisowe->C: akepathKrautol Splitomat 3200.jpg

    

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeDigitalizacja oczyszczalni Chemikalia procesoweO PINNACLEGaleriaKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźMONDI MszczonówDS SMITH BełchatówSCHUMACHER WrocławNETBOXTORPOL DS SMITH Kielce MONDI SIMET


drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, oczyszczanie ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,