PINNACLE sp. z o.o.
ul. Pod Lipami 35
72-006 Mierzyn k. Szczecina
 
tel.   +48 91 432 91 40
     
fax   +48 91 432 91 41

e-mail: kontakt@pinnacle.pl

 

Ścieki farb flekso - Drukarnia fleksograficzna  

DS SMITH Kielce  

Dla zakładu DS SMITH Kielce realizujemy wysoko zaawansowany system oczyszczania ścieków z kuchni kleju i farb flekso SPLIT-O-MAT DOX 20000. 

 

Zakład w Kielcach specjalizuje się  produkcji tektury falistej i wysokiej jakości drukowanych pudeł, realizujemy wysoko zaawansowany system oczyszczania ścieków z kuchni kleju i farb flekso SPLIT-O-MAT DOX 20000. 

 

Dostawa sytemu przewidziana jest na koniec I kwartału 2024 roku.

 

Podczas produkcji w Kielcach, powstają ścieki, które przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, muszą zostać doprowadzone do wymaganych parametrów zrzutu. W tym celu rekomendowaliśmy zastosowanie urządzenia SPLIT-O-MAT DOX 20000.

 

Urządzenie SPLIT-O-MAT DOX 20000 działa na zasadzie fizyko-chemicznego strącania zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Ścieki po przejściu przez filtr wstępny i oddzieleniu zanieczyszczeń stałych trafiają do zbiornika buforowego. Tu wyrównywane będą wahania dopływu i składu ścieków. Proces podczyszczania zachodził bedzie w reaktorze urządzenia, gdzie przy udziale właściwie dobranych podczas testów labolatoryjnych chemikalii procesowych, zanieczyszczenia są wytrącane i tworzą osad. 

 

W następnym kroku procesu, w zbiorniku sedymentacyjnym, zachodzić będzie sedymentacja osadu, a faza klarowna pompowana będzie na filtr taśmowy celem oddzielenia mniejszych cząstek osadu. 

 

Powstały osad odwadniany będzie na komorowej prasie filtracyjej dzięki czemu jego ilość jest zminimalizowana. Dzięki modułowej budowie urządzenie zajmować będzie niewielką przestrzeń. 

 

System SPIT-O-MAT DOX 20000 jest wyposażony w aplkację WATER EXPERT do monitorowania i kontroli wszystkich kluczowych parametrów procesu oczyszczania ścieków. 

 

 

Dane technologiczne  : SPLIT-O-MAT DOX 20000 + Water Expert

Wydajność  :  60 m3/d 

 

 

Parametry  dopływu : Chzt 12.000 mg/l

 

Stopień redukcji : 85 %

 

 

   

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeDigitalizacja oczyszczalni Chemikalia procesoweO PINNACLEGaleriaKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźMONDI MszczonówDS SMITH BełchatówSCHUMACHER WrocławNETBOXTORPOL DS SMITH Kielce MONDI SIMET


drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, oczyszczanie ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,