PINNACLE sp. z o.o.
ul. Pod Lipami 35
72-006 Mierzyn k. Szczecina
 
tel.   +48 91 432 91 40
     
fax   +48 91 432 91 41

e-mail: kontakt@pinnacle.pl

 

Ścieki drukarni fleksograficznej z produkcji worków papierowych  

 

Firma TORPOL w Grajewie , zajmuje się produkcją wielowarstwowych worków papierowych z wkładką LDPE, oraz z nadrukiem wielokolorowym. Powstające ścieki z zaawansowanej drukarni fleksograficznej,  zawierają duże ilości zawiesiny ogólnej, zanieczyszczeń metelami ciężkimi oraz barwę. Do usuwania tego typu zanieczyszczeń realizujemy podczyszczalnię ścieków typu SPLIT-O-MAT 500F. 

Ścieki z poszczególnych etapów produkcji będą gromadzone  w zbiorniku buforowym. Następnie pompowane są do reaktora urządzenia SPLIT-O-MAT 500F.W procesach mechaniczno-chemicznego oczyszczania następuje rozkład związków organicznych. Powstający osad nadmierny zostaje oddzielony na tkaninie filtracyjnej zintegrowanej w urządzeniu SPLIT-O-MAT 500F.

Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji. 

Budowana instalacja będzie łączyć w sobie następujące zalety: 

  • wysoką wydajność oczyszczania
  • bezawaryjną pracę całego systemu 
  • optymalne koszty inwestycyjne i ekspoloatacyjne 
  • łatwość obsługi i serwisu
  • konstrukcję sprawdzoną dla dużych obciążeń 
  • długą żywotność 
  • działanie w oparcie o najlepsze dostępne techniki ( BAT )
  • Jakość produkcji w oparciu o DIN ISO 9001
 
Po oczyszczeniu ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji.

Przewidywane rezultaty projektu :

Redukcja Chzt  85 %

Redukcja Miedzi  >  90 %

Redukcja zawiesiny > 85 %

Całkowite odbarwienie ścieków

 

Planowany termin rozruchu oczyszczalni grudzień 2020. 

 


 


 


 

 

 

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeDigitalizacja oczyszczalni Chemikalia procesoweO PINNACLEGaleriaKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźMONDI MszczonówDS SMITH BełchatówSCHUMACHER WrocławNETBOXTORPOL DS SMITH Kielce MONDI SIMET


drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, oczyszczanie ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,