PINNACLE sp. z o.o.
ul. Pod Lipami 35
72-006 Mierzyn k. Szczecina
 
tel.   +48 91 432 91 40
     
fax   +48 91 432 91 41

e-mail: kontakt@pinnacle.pl

 

Oczyszczanie ścieków mokrej produkcji materiałów budowlanych. 

W Rogowcu k. Bełchatowa w zakładzie produkcyjnym firmy Knauf Bauprodukte wytwarza się różne produkty z asortymentu chemii budowlanej, w tym farby i tynki. Efektem ubocznym tej produkcji są powstające ścieki przemysłowe o dużej zawartości zawiesiny powstające w procesach mycia i płukania urządzeń i mieszalników. Zanim zostaną odprowadzone do kanalizacji wymagają podczyszczenia i redukcji zanieczyszczeń do limitujących wartości. W 2005 r. zainstalowany został na terenie zakładu system do oczyszczania ścieków Split-O-MatŸ 1500. Urządzenie to działa na zasadzie chemicznego sstrącania zanieczyszczeń i oddzielania powstałego osadu w procesie sedymentacji. Dopływające ścieki gromadzone są w zbiorniku buforowym. Zbiornik zapewnia wyrównanie strumienia oraz wymieszanie i uśrednienie składu ścieków. Po napełnieniu reaktora dalszy przebieg procesu oczyszczania ścieków przebiega automatycznie. W warunkach ciągłego mieszania dozowane są środki chemiczne. Zachodzą procesy koagulacji, flokulacji, a następnie sedymentacji osadu. Kolejnym etapem jest filtracja fazy klarownej ścieku na filtrze taśmowym i odwodnienie osadu w celu zmniejszenia jego ilości. Oczyszczone ścieki są używane do płukania reaktora. Proces przebiega automatycznie po zakończeniu każdego cyklu pracy urządzenia. 

Po oczyszczeniu ścieki osiągają wymagane parametry zrzutu i zostają odprowadzone do kanalizacji.

Osiągnięte rezultaty projektu :

> Redukcja Chzt  < 1500 mg/l

> Redukcja Miedzi   < 0,1 mg/l

> Redukcja zawiesiny < 10 mg/l

> Całkowite odbarwienie ścieków  

 

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeAktualnościSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeDigitalizacja oczyszczalni Chemikalia procesoweO PINNACLEGaleriaKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźMONDI MszczonówMONDI SIMET


drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, oczyszczanie ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,