PINNACLE sp. z o.o.
ul. Pod Lipami 35
72-006 Mierzyn k. Szczecina
 
tel.   +48 91 432 91 40
     
fax   +48 91 432 91 41

e-mail: kontakt@pinnacle.pl

 

Oczyszczanie ścieków  z mokrej produkcji materiałów budowlanych  

Split-O-MatŸ DOX 10000 - oczyszczanie ścieków w przemyśle chemii budowlanej  

Firma FAST w Zielonej Górze, jest znanym producentem chemiii budowlanej, w tym farb wodnych akrylowych i tynków dyspersyjnych. Podczas procesu produkcji i mycia linii technologicznej, powstają ścieki wysokoobciążone zanieczyszczeniami charakteryzowanymi parametrem Chzt oraz duże ilości zawiesiny ogólnej.  

W roku 2020 zmodernizowany został, zainstalowany wcześniej system SPLIT-O-MAT SOM 2000. W jego miejsce zainstalowano zaawansowany system obróbki ścieków z produkcji mokrej SPLIT-O-MAT DOX.

System SPLIT-O-MAT DOX, pozwala na obróbkę do 30 m3 ścieków na dobę, oraz dzięki zastosowaniu wysokowydajnych chemikalii procesowych, dedykowanych do ścieków z produkcji mokrej, pozwala na odprowadzenie ścieków po oczyszczeniu do kanalizacji. 

Ścieki z produkcji transferowane są  do zbiornika buforowego. Stąd pompowane są do pompą membranową do reaktora urządzenia DOX 10000. Po napełnieniu reaktora załącza się automatyczny proces obróbki ścieków, oraz dozowane są środki chemiczne ECSO i ENVIFLOCŸ.

Testy laboratoryjne pozwoliły optymalnie dobrać chemikalia procesowe, dzięki czemu ilość powstającego osadu jest zminimalizowana, a zdolność sedymentacji bardzo dobra. Po procesie wytrącania ściek oczyszczony podawany jest na filtr taśmowy i zbierany w zbiorniku ścieku oczyszczonego, skąd odprowadzany jest do kanalizacji. Po każdej szarży pracy reaktora jest on automatycznie płukany.

W fazie końcowej osad podawany jest na komorową prasę filtracyjną i poddawany jest filtracji. Powstający w wyniku procesu oczyszczania odpad stały, jest odwadniany na komorowej prasie filtracyjnej.

Ciasto filtracyjne osiąga stopień odwodnienia na poziomie 20% suchej masy, co znacznie minimalizuje koszty utylizacji.

Po procesie oczyszczania ścieki osiągają wymagane parametry zrzutu i zostają odprowadzone do kanalizacji. 

Osiągnięte KPI projektu :

Redukcja Chzt            < 1500 mg/l

Redukcja Miedzi    <  0,1 mg/l

Redukcja zawiesiny   < 10 mg/l 

Całkowite odbarwienie ścieków 

 

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeDigitalizacja oczyszczalni Chemikalia procesoweO PINNACLEGaleriaKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźMONDI MszczonówDS SMITH BełchatówSCHUMACHER WrocławNETBOXTORPOL DS SMITH Kielce MONDI SIMET


drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, oczyszczanie ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,