PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18

e-mail: poczta@pinnacle.pl

 
Ścieki drukarni fleksograficznej

W firmie SCHUMACHER PACKAGING Wrocław zastosowaliśmy dwa równolegle pracujące linie urządzeń Split-O-MatŸ SOM 3000. Jest to system urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych metodą strącania / flokulacji działające w systemie okresowym. Wydajność hydrauliczna instalacji mieści się w zakresie 1 - 2m3/h i dobowo sięga 30 m3/d.

Dla efektywnego oczyszcania ścieków można zastosować 5 różnych środków chemicznych. 

Osad odwadniany jest w komorowej prasie filtracyjnej a końcowa filtracja ścieku oczyszczonego odbywa się na filtrze taśmowym.

Split-O-MatŸ SOM 3000 jest idealnym urządzeniem do oczyszczania ścieków zawierających zemulsyfikowane, rozpuszczone lub zawieszone zanieczyszczenia o średnich stężeniach. 

Praca urządzenia Split-O-Mat kontrolowana jest poprzez wizualizację na łatwym w obsłudze systemie Asic na panelu dotykowym EnviroChemie. Do sterowania zastosowany jest standardowy programowalny sterownik PLC Siemens S7. Aparatura pomiarowa to wysokiej jakości instrumenty z serii EnviroChemie Asic. Opcjonalnie możliwe jest nadzorowanie pracy urządzenia zdalnie, poprzez łącze telefoniczne.

Niskie zużycie chemikaliów dzięki zatosowaniu wysokiej jakości środków chemicznych Envifloc
Tryb pracy automatyczny, system pracy okresowy, łatwy w obsłudze i utrzymaniu.

Po oczyszczeniu ścieki osiągają wymagane parametry zrzutu i zostają odprowadzone do kanalizacji.

Osiągnięte rezultaty projektu :

> Redukcja Chzt  < 2000 mg/l

> Redukcja Miedzi 0,1 mg/l

> Całkowite odbarwienie ścieków  

Zainstalowany system SPLIT-O-MAT 3000 do oczyszczania ścieków z farb flekso drukarni fleksogrficznej charakteryzuje się następującymi cechami : 

  • kompaktową budową, 
  • automatycznym sterowaniem procesu oczyszczania, 
  • najwyższą efektywnością oczyszczania ścieków
  • najwyższą elastycznością prowadzonego procesu oczyszczania ścieków

 

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeSerwis instalacjiChemikalia procesoweO PINNACLEKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźSTORA ENSO TychySCHUMACHER WrocławSCHUMACHER PolednoMONDI MszczonówTFPBAUMIT ŁowiczQUICK-MIXFASTKNAUFARSANIT 
drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, obróbka ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,