PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18

e-mail: poczta@pinnacle.pl

 
Zaawansowana produkcja chemii budowlanej

  powrót

Firma ARSANIT w Siemianowicach Śląskich , zajmuje się produkcją tynków dyspersyjnych oraz wodnych farb akrylowych. Powstające ścieki z zaawansowanej produkcji mokrej,  zawierają duże ilości zawiesiny ogólnej i koloidalnej oraz pigmentów. Do usuwania tego typu zanieczyszczeń zrealizowaliśmy podczyszczalnię ścieków typu SPLIT-O-MAT SOM 1500 .

Ścieki z poszczególnych etapów produkcji gromadzone są w zbiorniku buforowym . Następnie pompowane są do reaktora typu urządzenia SPLIT-O-MAT SOM 1500.

W procesach mechaniczno-chemicznego oczyszczania następuje rozkład związków organicznych. Powstający osad nadmierny zostaje oddzielony na tkaninie filtracyjnej zintegrowanej w urządzeniu SPLIT-O-MAT SOM 1500.

Oczyszczone ścieki zostają odprowadzone do kanalizacji.

Zainstalowana instalacja łączy w sobie następujące zalety:

  • wysoką wydajność oczyszczania
  • bezawaryjną pracę całego systemu 
  • optymalne koszty inwestycyjne i ekspoloatacyjne 
  • łatwość obsługi i serwisu
  • konstrukcję sprawdzoną dla dużych obciążeń 
  • długą żywotność 
  • działanie w oparcie o najlepsze dostępne techniki ( BAT )
  • Jakość produkcji w oparciu o DIN ISO 9001
 
Po oczyszczeniu ścieki osiągają wymagane parametry zrzutu i zostają odprowadzone do kanalizacji.

Osiągnięte rezultaty projektu :

> Redukcja Chzt  < 1500 mg/l

> Redukcja Miedzi   < 0,1 mg/l

> Redukcja zawiesiny < 10 mg/l

> Całkowite odbarwienie ścieków  


 


 


 


 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeSerwis instalacjiChemikalia procesoweO PINNACLEKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźSTORA ENSO TychySCHUMACHER WrocławSCHUMACHER PolednoMONDI MszczonówTFPBAUMIT ŁowiczQUICK-MIXFASTKNAUFARSANIT 
drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, obróbka ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,