PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18

e-mail: poczta@pinnacle.pl

 
Ścieki drukarni fleksograficznej i kuchni kleju

W firmie SCHUMACHER Poledno zastosowaliśmy urządzenie Split-O-MatŸ SOM 4200. Jest to urządzenie do oczyszczania ścieków przemysłowych metodą strącania / flokulacji działające w systemie ciągłym. Wydajność hudrauliczna mieści się w zakresie 1 - 3 m3/h i dobowo sięga 50 m3/d.

Dla efektywnego oczyszcania ścieków można zastosować 5 różnych środków chemicznych. 

Osad odwadniany jest w komorowej prasie filtracyjnej a końcowa filtracja ścieku oczyszczonego odbywa się na filtrze taśmowym.

Split-O-MatŸ SOM 4200 jest idealnym urządzeniem do oczyszczania ścieków zawierających zemulsyfikowane, rozpuszczone lub zawieszone zanieczyszczenia o średnich stężeniach. 

Praca urządzenia Split-O-Mat kontrolowana jest poprzez wizualizację na łatwym w obsłudze systemie Asic na panelu dotykowym EnviroChemie. Do sterowania zastosowany jest standardowy programowalny sterownik PLC Siemens S7. Aparatura pomiarowa to wysokiej jakości instrumenty z serii EnviroChemie Asic. Opcjonalnie możliwe jest nadzorowanie pracy urządzenia zdalnie, poprzez łącze telefoniczne.

Instalacja kompaktowa, zmontowana fabrycznie
Produkt wartościowy składający się z wysokiej jakości części. 

Niskie zużycie chemikaliów dzięki zatosowaniu wysokiej jakości środków EnviroChemie Envifloc
Tryb pracy automatyczny, system ciągły Łatwy w obsłudze i utrzymaniu

Zastosowanie w wielu branżach do różnego rodzaju ścieków 

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeSerwis instalacjiChemikalia procesoweO PINNACLEKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźSTORA ENSO TychySCHUMACHER WrocławSCHUMACHER PolednoMONDI MszczonówTFPBAUMIT ŁowiczQUICK-MIXFASTKNAUFARSANIT 
drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, obróbka ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,