PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18

e-mail: poczta@pinnacle.pl

 
Oczyszczanie ścieków farb flekso z produkcji tektury falistej

Dla Zakładu STORA ENSO Łódź , zajmującego się produkcją tektury falistej i opakowań, zrealizowaliśmy podczyszczalnię ścieków typu SPLIT-O-MAT produkty->SPLIT-O-MAT-SOM-32003200.
Ścieki farb flekso z drukarni fleksograficznej oraz z kuchni kleju gromadzone są w zbiorniku buforowym. Następnie jako jeden strumień podawane są do reaktora systemu SPLIT-O-MAT 3200.

W procesie oczyszczania w reaktorze systemu SPLIT-O-MAT 3200 następuje rozkład związków organicznych. Powstający osad nadmierny zostaje oddzielony w zbiorniku sedymentacyjnym i jest następnie odwodniony za pomocą komorowej prasy filtracyjnej.

Po oczyszczeniu ścieki osiągaję wymagane parametry zrzutu zostają odprowadzone do kanalizacji.

Osiągnięte rezultaty projektu :

> Redukcja Chzt < 1500 mg/l

> Redukcja Miedzi   < 0,1 mg/l

> Odbarwienie ścieków  

Zainstalowany system SPLIT-O-MAT 3200 do oczyszczania ścieków z farb flekso z drukarni fleksogrficznej  oraz kuchni i kleju charakteryzuje się:

  • kompaktową budową,
  • automatycznym sterowaniem procesu, 
  • wysoką sprawnością i elastycznością prowadzonego procesu oczyszczania ścieków

List referencyjny:

zdjecia_opisowe->list referencyjny STORA ENSO

do ściągnięcia lub obejrzenia w pliku pdf:

ikonki->ikona acrobat pdf

 

 

Realizacje


Produkty


UsługiHomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeSerwis instalacjiChemikalia procesoweO PINNACLEKontaktEmail
STORA ENSO ŁódźSTORA ENSO TychySCHUMACHER WrocławSCHUMACHER PolednoMONDI MszczonówTFPBAUMIT ŁowiczQUICK-MIXFASTKNAUFARSANIT 
drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ścieków farb flekso, ścieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, obróbka ścieków przemysłowych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,